Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności
2010.02.04
W lutym, zapraszamy Państwa do korzystania z wiedzy naszego eksperta prawa oświatowego z zakresu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nowych uprawnień związanych z rodzicielstwem . + więcej
2010.01.08
Większość nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych w pierwszym kwartale roku dostanie tzw. trzynastkę. Interpretacja przepisów dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego do tej pory była niejednoznaczna, bo czym jest „organizacja pracy szkoły"? Czy jest to tożsame z rokiem szkolnym? Poznaj opinię MEN w tej sprawie i sprawdź komu oraz na jakich zasadach należy wypłacić trzynastkę za 2009 rok! + więcej
2010.01.04
Od 1 lutego 2009 r. pracownicy, którzy ukończyli 50 lat otrzymują zasiłek chorobowy już od 15. dnia niezdolności do pracy. Jeśli jednak taki pracownik zachoruje i trafi do szpitala istnieje duże ryzyko, że otrzyma z tego tytułu niższe świadczenie niż młodszy pracownik. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru, podczas gdy wynagrodzenie chorobowe - 80%. Resort pracy chce zrównać sytuację wszystkich pracowników w zakresie prawa do świadczeń. Trwają już prace nad nowelizacją przepisów! + więcej
2009.12.17
Sejm przyjął zmianę Karty Nauczyciela, a tym samym dał organom prowadzącym więcej czasu na przeprowadzenie analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. W konsekwencji nauczyciele otrzymają jednorazowy dodatek uzupełniający ustalony na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela do końca stycznia 2010 r., nie zaś do końca bieżącego roku.     + więcej
2009.12.11
Od stycznia dla Czytelników czasopisma "Serwis Kadrowy dla Oświaty" uruchomiony zostanie dyżur telefoniczny eksperta. Pierwszy dyżur już 11 stycznia, kolejny 25! Poniżej znajdą Państwo numer telefonu do eksperta, godzinę oraz tematykę dyżurów. Zapraszamy! + więcej
2009.12.10
Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą wynagrodzenia nauczycieli wzrosną od 1 września 2010 r. Związane jest to z planowanym podwyższeniem kwoty bazowej dla nauczycieli o ok. 7%. + więcej
2009.12.07
W okresie Świąt Bożego Narodzenia w wielu zakładach pracy organizuje się spotkania wigilijne pracowników, połączone z poczęstunkiem finansowanym niejednokrotnie ze środków ZFŚS. W atmosferze świątecznej mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że środków zgromadzonych na koncie funduszu nie można przeznaczać na tego typu spotkania i że działanie takie jest sprzeczne z postanowieniami ustawy o zfśs, a spotkanie wigilijne można zorganizować, ale albo ze składek pracowników, albo z produktów przygotowanych samodzielnie przez pracowników. + więcej
2009.12.03
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, poza spotkaniami wigilijnymi często funduje się dla pracowników różnego rodzaju paczki, czy też przyznaje im się bony, lub talony. Na ten cel jak najbardziej można wykorzystać środki z ZFŚS. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenia przyznawane pracownikom nie mogą mieć identycznej wartości. Mają one bowiem charakter socjalnego wsparcia osób, które ze względu na swoje relatywnie niskie dochody mają trudności np. z zorganizowaniem świąt. Nie są więc one prezentami. + więcej
2009.12.01
Od 1 września 2009 r. przepisy oświatowe nakładają na nauczycieli obowiązek realizowania dodatkowej godziny w ramach pensum nauczycielskiego. Sprawdź, którzy nauczyciele mają obowiązek realizować dodatkowe zajęcia i w jakim wymiarze, a którzy są z tego obowiązku zwolnieni. Dowiedz się jak wymiar zatrudnienia i godziny ponadwymiarowe wpływają na wymiar dodatkowych zajęć oraz jak i gdzie rozliczać dodatkowe zajęcia nauczycieli!     + więcej
2009.11.18
Dnia listopada 2009 r. zaczęło obowiązywać znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Oznacza to, że od tej daty musisz stosować 3 zmiany w zakresie zasad ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop pracowników niepedagogicznych. „Bonusem" do nowelizacji jest wyjaśnienie „nieścisłości językowych" rozporządzenia. + więcej

<< Poprzednia1234567891011Następna >>

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.