Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności
2009.05.01
Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które zastąpiło 2 dotychczas obowiązujące rozporządzenia. Większość uregulowań pozostała bez zmiany, jednak nie obyło się bez nowości - jak choćby wprowadzenie wynagrodzenia prowizyjnego... + więcej
2009.04.14
Kwestia prawa nauczyciela do wynagrodzenia za niezrealizowane, np. z powodu przebywania na urlopie okolicznościowym lub choroby, godziny ponadwymiarowe nauczyciela budzi wiele kontrowersji. Dotychczas przeważał pogląd, że to organ prowadzący powinien uregulować tą sprawę w regulaminie wynagradzania. Jednak kolejne orzeczenia administracji wskazywały co innego... W naszym czasopiśmie poznacie Państwo rozstrzygające stanowisko MEN! + więcej
2009.04.13
Uczniowie szkół i placówek oświatowych mają 3 dni zwolnienia na uczestniczenie w rekolekcjach. Natomiast dla nauczycieli jest to zwykły okres pracy, w którym muszą być do dyspozycji dyrektora szkoły. Najczęściej są zobowiązywani do sprawowania opieki nad uczniami, ale dyrektor szkoły może w tym czasie powierzyć im także pełnienie innych obowiązków. + więcej
2009.04.10
Od nowego roku szkolnego w każdej szkole uczniowie będą się uczyli pierwszej pomocy. Obowiązek ten wprowadza ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.). Zajęcia poprowadzą lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz nauczyciele z odpowiednim wykształceniem. Kwalifikacje, jakie będą wymagane od nauczycieli prowadzących te zajęcia zostaną określone w rozporządzeniu ministra ds. zdrowia oraz ministra ds. oświaty i wychowania. + więcej
2009.04.09
Pracownicy niepedagogiczni szkół i placówek resortowych otrzymają podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Pracownicy warsztatów szkolnych dostaną także wyższe dodatki funkcyjne. Takie zmiany przyniesie nowela rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.     + więcej
2009.04.07

Ustawa prorodzinna, oprócz wielu innych przywilejów, wprowadziła również nowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 56 dni. Przysługuje on ojcu dziecka lub innemu członkowi najbliższej rodziny z tytułu osobistego sprawowania opieki nad nowo urodzonym dzieckiem, którego matka przebywa w szpitalu, będąc na urlopie macierzyńskim. + więcej
2009.04.06
Nowe przepisy w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy to mniej „papierkowej roboty". Od 6 lutego 2009 r. statystyczną kartę pracodawca może przekazać do Głównego Urzędu Statystycznego w formie elektronicznej! + więcej
2009.03.10
Dnia 12 lutego br. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty i wydawało się, że jej wejście w życie jest niemal pewne. Dnia 9 marca jednak Prezydent zawetował nowelizację ustawy, co oznacza, że obowiązek szkolny nie będzie dotyczył 6-latków. + więcej
2009.02.24
Dnia 12 lutego 2009 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy nowelizującej ustawę o systemie oświaty, która zakłada m.in. obniżenie wieku szkolnego, ograniczenie kompetencji kuratorów oświaty oraz możliwość przekazywania szkół do prowadzenia przez stowarzyszenia.Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.   + więcej
2009.02.24
W tym roku będą dwie podwyżki wynagrodzeń zasadniczych nauczyciel, każda o 5%.  Średnie wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli wzrosną od 90 do 125 zł - w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego. + więcej

<< Poprzednia12345678910Następna >>

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.