Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności
2012.11.30
Pytanie: Czy zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli uchwalonym przez Radę Miejską wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi? + więcej
2012.11.27
Pytanie: Czy należą się odprawy dla nauczycieli w przypadku przejęcia szkoły od jednostki samorządu terytorialnego przez stowarzyszenie? + więcej
2012.11.14
Pytanie: W nawiązaniu do zapisów ustawy o ZFŚS - czy można wypłatę świadczenia dla pracownika typu „wczasy pod gruszą" oprócz sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej dodatkowo warunkować stażem pracy w zakładzie? + więcej
2012.11.05
Pytanie: Czy nie biorąc pod uwagę kryterium socjalnego pracodawca może wypłacać jako świadczenie podstawowe „wczasy pod gruszą", a w przypadku świadczenia wyższego (większa kwota) niż podstawowe może uzależniać od dochodu na członka rodziny (np. 125%, 150% świadczenia podstawowego itp.)? + więcej
2012.10.30
Pytanie: Na ile dni tygodnia można rozłożyć zajęcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycielowi zatrudnionemu na ½ etatu?   + więcej
2012.10.23
Pytanie: Jaki dziennik jest obowiązany stosować nauczyciel do dokumentowania przepracowanych tzw. „godzin karcianych"? Czy jest to specjalny dziennik? Jakie dane muszą się tam obowiązkowo znaleźć?   + więcej
2012.10.18
Pytanie: Co jako dyrektor mam prawo zrobić, jeśli uważam, że nauczyciel jest emocjonalnie niezrównoważony: krzyczy na innych pracowników, ma o wszystko pretensje (zgłoszenia nauczycieli), prowadzi manipulacje wśród rodziców uczniów i pośród samych uczniów klas IV wymierzoną przeciwko zarządzeniom dyrektora, histeryzuje (płacze, używa mocnych słów, oskarżeń itp.). Rozmowy z tym nauczycielem odbywają się przy świadkach, ale nie wiem, już jakie mam możliwości, całe grono jest juz zmęczone tą sytuacją. + więcej
2012.10.13
 Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły i chcę zdobyć stopień nauczyciela dyplomowanego. Czy wyróżniająca ocena pracy, którą uzyskałam 2 lata temu - w czasie pierwszej kadencji pełnienia funkcji dyrektora szkoły - jest nadal aktualna? + więcej
2012.10.04
 Pytanie: Wkrótce referent zatrudniony na pół etatu odejdzie na emeryturę. Czy musimy przeprowadzić konkurs na wolne stanowisko, czy możemy przydzielić te godziny (pół etatu) bez konkursu pracownikowi, który już pracuje w szkole na pół etatu? + więcej

12345678910Następna >>

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.