Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Zwalnianie nauczycieli - kryteria doboru do zwolnienia

Odpowiedź: Jeśli u pracodawcy kryterium doboru do zwolnienia z pracy z przyczyn organizacyjnych jest staż pracy (zakładowy), to zaliczeniu do tego stażu wypracowanego w aktualnej placówce podlega również staż zatrudnienia odbyty w tej placówce, z której nastąpiło przeniesienie nauczyciela (art. 20 ust. 1, art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Przeniesienie nauczyciela to kontynuacja zatrudnienia

Przeniesienie nauczyciela, dokonywane na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela, nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą i nawiązania nowego stosunku pracy z nowym pracodawcą, lecz stanowi przekształcenie już istniejącego stosunku pracy nauczyciela w ten sposób, że dochodzi do zmiany pracodawcy nauczyciela. Po przeniesieniu nauczyciela jego stosunek pracy w nowej placówce jest kontynuacją stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych, w tym również w odniesieniu do stażu zatrudnienia (wyrok SN z 25 stycznia 2007 r.).

Podstawa prawna:

  • art. 18 ust. 1 i ust. 5, art. 20 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 25 stycznia 2007 r. (I PK 195/06, OSNP z 2008 r. Nr 5-6, poz. 62).

ZWOLNIENIA W SZKOŁACH W 2012 - PROCEDURY, PODSTAWY PRAWNE, DOKUMENTY

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.