Znajdź w serwisie:
Hasło:
Awans zawodowy nauczyciela

Zmiana opiekuna stażu tylko w wyjątkowych sytuacjach

 

Pytanie: W jaki sposób nauczyciel kontraktowy robiący staż na nauczyciela mianowanego może zmienić opiekuna stażu, którego przydzielił mu dyrektor szkoły? Czy dyrektor ma prawo odmówić zmiany opiekuna stażu? Proszę o podanie podstaw prawnych.

Odpowiedź: Dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu w czasie trwania stażu, jednak wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przypadki uzasadniające zmianę opiekuna stażu

Ocena, czy dany przypadek uzasadnia zmianę nauczycielowi opiekuna stażu, należy do dyrektora szkoły. Z całą pewnością do przypadków tych należy zaliczyć sytuacje, kiedy opiekun stażu nie może w dalszym ciągu wypełniać powierzonych mu obowiązków, np. zmienił miejsce zatrudnienia, korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia lub długiego zwolnienia lekarskiego. Mogą to być jednak również inne przypadki, które w ocenie dyrektora szkoły uzasadniają zmianę nauczycielowi opiekuna stażu. Jeżeli nauczyciel uważa, iż w danym przypadku uzasadniona byłaby zmiana przydzielonego mu opiekuna stażu, to może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o dokonanie takiej zmiany. Decyzja w tej sprawie należy jednak do dyrektora szkoły, który może uznać, że nie wystąpił szczególnie uzasadniony przypadek i odmówić nauczycielowi zmiany opiekuna stażu.

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.).


  • Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p


 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.