Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu będzie wyższy!

Krótszy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego miał pomóc w aktywizacji zawodowej osób po 50

Dnia 1 lutego 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która skróciła okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla pracowników po 50 roku życia. Zgodnie z nią, pracownikom tym wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez 14, a nie jak w przypadku pozostałych pracowników - 33 dni choroby w ciągu roku.
Zmiana przepisów miała „zachęcić" pracodawców do zatrudniania osób po 50, przez zmniejszenie kosztów związanych z ich zatrudnianiem - wynagrodzenie chorobowe jest bowiem finansowane ze środków pracodawcy.

Jedna zmiana przepisów pociągnie za sobą kolejną...

Jak to często bywa - to, co miało być z korzyścią dla pracowników - działa, w niektórych sytuacjach, przeciwko nim. Większe szanse na zatrudnienie pracownicy po 50 roku życia przypłacają niższymi świadczeniami z tytułu choroby. O co dokładnie chodzi?
Przez skrócenie okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego, przyspieszony został termin pobierania przez starszego pracownika zasiłku chorobowego. Nie byłoby problemu, gdyby zasiłek ten był jednakowy we wszystkich sytuacjach. Tak jednak nie jest - w przypadku pobytu w szpitalu zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 70% podstawy wymiaru. Natomiast wynagrodzenie chorobowe za okres pobytu w szpitalu nie ulega obniżeniu i wynosi 80% podstawy wymiaru.
35-letni pracownik chorował od 1 października 2009 r. przez 30 dni. Od 5 do 25 października przebywał w szpitalu. Była to pierwsza niezdolność do pracy pracownika w tym roku, zatem za cały okres choroby otrzymał on wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru.
Gdyby taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku pracownika np. 52-letniego otrzymałby on niższe świadczenie. W przypadku pierwszej niezdolności do pracy w tym roku otrzymałby on bowiem:
1) za okres od 1 do 14 października - wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru,
2) za okres od 15 do 25 października - zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru,
3) za okres od 26 do 30 października - zasiłek chorobowy wynoszący 80% podstawy wymiaru.
Obecny stan prawny dyskryminuje więc pracowników po 50 roku życia. W Ministerstwie Pracy rozpoczęto prace nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu ma wynosić 80% podstawy wymiaru

Podczas prac nad projektem pojawiało się kilka koncepcji zmiany przepisów, które miałby zrównać uprawnienia pracowników przed i po 50 roku życia w zakresie prawa do świadczeń z tytułu choroby. Proponowano:
1) obniżenie wymiaru wynagrodzenia w okresie czasowej niezdolności do pracy wszystkich pracowników za okres pobytu w szpitalu z 80% do 70% lub
2) podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu z 70% do 75% podstawy wymiaru zasiłku oraz równoczesne obniżenie wymiaru wynagrodzenia w okresie czasowej niezdolności do pracy pracowników za okres pobytu w szpitalu z 80% do 75%.

Ostatecznie jednak zwyciężyła koncepcja podwyższenia wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu z 70% do 80% podstawy wymiaru dla wszystkich pracowników (z wyjątkiem pracowników, którzy mają prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru - kobiety w okresie ciąży, osoby, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy oraz dawcy komórek, tkanek i narządów).
Po zakończeniu prac projekt nowelizacji ustawy trafi do Sejmu i po przejściu całego procesu legislacyjnego, nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu.

Podstawa prawna:

  • założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.