Znajdź w serwisie:
Hasło:
Świadczenia socjalne

Pracownik musi podać dochody członków rodziny, gdy wynika to z regulaminu ZFŚS

Pytanie: Pracownicy, starając się o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, razem z wnioskiem składają oświadczenie o dochodach brutto, przypadających na członka rodziny (wyszczególniając dochody brutto poszczególnych członków rodziny). Pracownicy wielokrotnie nie chcą ujawniać dochodów małżonka. Czy można brać pod uwagę przy przydzielaniu świadczeń np. zapis „moje dochody są powyżej 1500 zł na osobę" bez podawania konkretnych kwot? Czy takie oświadczenie jest podstawą do przyznania świadczeń i można uznać je za wiarygodne?

Odpowiedź: Jeżeli w regulaminie funduszu określonym przez pracodawcę i uzgodnionym z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielem załogi przewiduje się, że koniecznym jest wyszczególnienie dochodów brutto poszczególnych członków rodziny, to ubiegający się o świadczenie nie może uchylić się od przedłożenia takiej informacji.

Sposób dokumentowania prawa do świadczenia z ZFŚS należy określić w regulaminie

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określa sposobu dokumentowania przez pracownika prawa do otrzymania świadczenia z ZFŚS. Powinno to być określone w regulaminie funduszu. Powinien on również precyzować sposób pozyskiwania informacji o dochodzie w rodzinie pracownika.
Jeśli regulamin wymaga oświadczeń o wysokości dochodów każdego członka rodziny pracownika, to podstawą przyznania świadczenia nie może być ogólna informacja pracownika o średnim dochodzie przypadającym na członka rodziny. Jeżeli jednak w regulaminie brak jest takiego zapisu, to można uznać takie oświadczenie. Należy też podkreślić, że w regulaminie można określić rodzaj dokumentu, z którego wynika wysokość dochodu (np. zeznanie PIT za dany rok), jeżeli oświadczenia składane przez pracowników budzą wątpliwości.

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 1, ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.