Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Podwyżki dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek resortowych!

Pracownicy niepedagogiczni szkół i placówek resortowych otrzymają podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Pracownicy warsztatów szkolnych dostaną także wyższe dodatki funkcyjne. Takie zmiany przyniesie nowela rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Podwyżki - dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek resortowych

Podwyżki dotyczą pracowników niepedagogicznych szkół prowadzonych przez:

  1. Ministra Kultury (szkoły artystyczne),
  2. Ministra Sprawiedliwości (zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, szkoły przy zakładach karnych),
  3. Ministra Obrony Narodowej (przedszkola i 2 szkoły ponadgimnazjalne),
  4. Ministra Spraw Zagranicznych (1 szkoła),
  5. Ministra Środowiska (szkoły leśne - przekazane przez samorządy do prowadzenia),
  6. Ministra Rolnictwa (szkoły rolnicze- przekazane przez samorządy do prowadzenia).

Pracownicy niepedagogiczni szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - wynagradzani według innych przepisów!

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej dotyczy pracowników niepedagogicznych placówek i szkół resortowych. Do pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych, czyli rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wyższe kwoty dodatku funkcyjnego dla pracowników warsztatów szkolnych oraz podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada podwyższenie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Przykładowo, pracownikowi zaszeregowanemu do X kategorii zamiast wynagrodzenia zasadniczego w granicach od 1.100 zł do 1.780 zł będzie przysługiwało wynagrodzenie od 1.120 zł do 2.490 zł.
Ponadto, pracownicy warsztatów szkolnych otrzymają wyższe dodatki funkcyjne:

  • główny specjalista - wzrost dodatku z 2 - 4 do 2 - 5,
  • kierownik robót, starszy mistrz i kierownik zmiany - wzrost dodatku z 1 - 3 do 1 - 4
  • kierownik sekcji, mistrz, instruktor praktycznej nauki zawodu, kierownik magazynu - wzrost dodatku z 1 - 2 do 1 - 3.

Podwyżki będą przysługiwały z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r.

Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Oznacza to, ze po wejściu w życie nowych przepisów (z dniem ogłoszenia) pracownikom niepedagogicznym placówek i szkół resortowych będzie przysługiwało wyrównanie wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2009 r.

Podstawa prawna:

  • projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (projekt z 14 stycznia 2009 r.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.