Znajdź w serwisie:
Hasło:
Wynagrodzenia i dodatki

Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby, gdy miesiąc ma 28 lub 31 dni

Pytanie: Na ile dni należy podzielić podstawę świadczenia chorobowego do obliczenia zasiłku chorobowego, gdy miesiąc ma 28 lub 31 dni?

Odpowiedź: Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy zawsze stanowi jedna trzydziesta część podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy (art. 11 ust. 4 i art. 36 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Przy ustalaniu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego miesiąc oznacza 30 dni

Bez względu na długość konkretnego miesiąca, w którym choruje pracownik, wysokość zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy obliczamy, dzieląc podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przez 30. Wynik mnożymy przez liczbę dni niezdolności do pracy wynikającą ze zwolnienia lekarskiego.

Procedura ustalania wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

KROK 1: Sprawdź autentyczność zaświadczenia lekarskiego i terminy niezdolności do pracy pracownika, które wskazał lekarz w zaświadczenia.

KROK 2: Sprawdź, czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe (zasiłek chorobowy)

KROK 3: Ustal wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

KROK 4: Podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego (wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie) podziel przez 30 dni.

KROK 5: Uzyskaną kwotę pomnóż przez odpowiedni współczynnik procentowy świadczenia - tj. przez 70%, 80% lub 100%.

KROK 6: W ten sposób otrzymaną stawkę dobową świadczenia pomnóż przez liczbę dni wynikającą z przedstawionego przez pracownika zwolnienia lekarskiego (nie wyłączając dni wolnych od pracy).

Zastosuj: Jeżeli pracownik chorował od 1 do 28 lutego, to podstawę wymiaru zasiłku chorobowego mnożymy odpowiednio przez 80%, 70% lub 100% i dzielimy na 30. Następnie wynik mnożymy przez 28 dni.

Podstawa prawna:

  • art. 92 § 1, § 2 i § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 4, art. 11 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512).

Dariusz Dwojewski
doradca prawny

Więcej porad dotyczących spraw płacowych pracowników oświaty znajdziesz w czasopiśmie „Serwis Kadrowy dla Oświaty". Pobierz wzory dotyczące ustalania dodatków, nagród, obliczania wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia.

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.