Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Nowelizacja Karty Nauczyciela już obowiązuje

Dnia 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), która wprowadza dwie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatek wyrównawczy dla nauczycieli, których pensje będą niższe, niż te określone w ustawie a także obowiązek prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach czasu pracy.


Ustawa wprowadza dwie podwyżki kwoty bazowej - w styczniu i wrześniu, każda o 5%. Podwyższone zostaną też średnie wynagrodzenia nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego i będą wynosić odpowiednio dla nauczyciela:

  1. stażysty - 100 %
  2. kontraktowego - 111 %,
  3. mianowanego - 144 %,
  4. dyplomowanego - 184 %

kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.


Gdy pensja za mała - na koniec roku nauczyciel otrzyma wyrównanie


Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje wyrównanie nauczycielom na koniec roku wynagrodzeń, jeżeli samorządy nie zapewnią im pensji na poziomie zagwarantowanym przez ustawę. Najpierw organ prowadzący szkołę ustali kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych dla danego roku. Kwota różnicy będzie dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie jednorazowego dodatku.

 

Więcej informacji o szczegółach zmian w ustawie - Karta Nauczyciela znajdziesz w miesięczniku „Karta Nauczyciela w Praktyce". Zamów sobie bezpłatny numer tego miesięcznika już dziś! Jeżeli Ci się nie spodoba, nie musisz go odsyłać, zachowaj go dla siebie.

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.