Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Godziny karciane

Odpowiedź: „Godziny karciane" rejestrowane są w dziennikach zajęć pozalekcyjnych (art. 42 ust. 7a pkt 2 Karty Nauczyciela).

Każdy nauczyciel w szkole prowadzi odrębny dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności w ramach potocznie zwanych, „godzin karcianych".

Do dziennika wpisuje się:

  1. imiona i nazwiska uczniów,
  2. daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności,
  3. liczbę godzin tych zajęć lub czynności,
  4. odnotowuje się obecność uczniów.

Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem (§ 11a ust. 1 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).

Podstawa prawna: 

  • art. 42 ust. 7a pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • §11a ust. 1 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.).

KARTA NAUCZYCIELA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 - POBIERZ NAJNOWSZE INTERPRETACJE

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.